De 6 aankoop- en werkenpremies !

Premie voor een investering: werken, materiaal, immobiliën, immaterieel

Deze premie ondersteunt uw investeringen bij de aankoop van een gebouw of een grond, de aankoop van materiaal, de uitvoering van werken of de aankoop van een  merk, een octrooi of de overname van een handelsfonds. Bent u starter (minder dan 4 jaar actief)? Dan kan er u een premie toegekend worden als u zich in het ontwikkelingsgebied vestigt. De premies kunnen tot 30% van uw investering bedragen.

LEZ

Mag uw bedrijfsvoertuig weldra niet langer rijden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat een lage emissiezone (LEZ) geworden is? Vraag dan een tegemoetkoming van maximaal € 3.000 aan om een licht bedrijfsvoertuig van categorie N1 te vervangen.

Aanpassingspremie aan normen

Een nieuwe regelgeving verplicht u om de productiemethode van uw producten te wijzigen? Geniet dan van een premie van 40% als u een machine of uitrusting aankoopt of als u uw vestiging inricht met het oog op de aanpassing van de productiemethode van uw producten aan een milieu-, kwaliteits-, veiligheids- of hygiënenorm.

Beveiligingspremie voor de onderneming

Bent u van plan uw vestiging beter te beveiligen tegen diefstal of vandalisme? Profiteer dan van een premie van 40% van een investering voor de installatie van een beveiligingssysteem. U kunt een premie krijgen als u minstens € 3.000 investeert in een alarmsysteem, een mechanisch beveiligingssysteem of een videobewakingssysteem.

Premie toegankelijkheid

Wilt u uw bedrijf toegankelijker maken voor personen met beperkte mobiliteit, senioren of kinderwagens? Profiteer dan van een premie van 40% van een investering van minstens € 3.000 voor de aankoop van machines, uitrustingen of de wijziging van bestaande installaties met als doel de toegang tot uw bedrijf te faciliteren.

Premie voor een investering: terugwinnen van materialen of objecten of besparing van grondstoffen

Wilt u met uw bedrijf meer in de richting van duurzame ontwikkeling evolueren? Profiteer dan van een premie tot 40% van materiaalinvesteringen ter bevordering van bepaalde circulaire activiteiten. Om deze premie te krijgen, moet er voor minstens € 5.000 aan materiaal gekocht worden. Ook moet dit materiaal rechtstreeks dienen voor de ophaling, sortering, opslag en valorisatie (in een andere vorm dan met energie) van voorwerpen en reststoffen. Of moet dit materiaal ervoor zorgen dat minstens 20% van de grondstofkosten bespaard worden, met uitzondering van voorzieningen voor het besparen van energie of water.

Contact

U denkt dat u voldoet aan de toekenningsvoorwaarden, maar vindt geen antwoorden op uw vragen over hulp aan bedrijven? Vraag het ons via ons contactformulier.
TOP