De 6 premies "Aanwerving en HR"

Aanwervingspremie : groeiplan

Bestaat uw micro- of kleine onderneming al drie jaar of meer? Bent u van plan personeel aan te werven en de omzet van uw onderneming te verhogen? Dan kan u een premie van € 20.000 of € 35.000 ontvangen als u een voltijdse werknemer in dienst neemt in het kader van een groeiplan!

Aanwervingspremie : project van circulaire economie

Beoogt uw kmo haar afvalproductie en het gebruik van onbewerkte niet-hernieuwbare grondstoffen te beperken? Wenst u daartoe personeel aan te werven? Dan kan u een premie van € 20.000 of € 35.000 krijgen als u een voltijdse werknemer in dienst neemt in het kader van een kringloopeconomieproject!

ZEUS-aanwervingspremie

Uw onderneming heeft een vestigingseenheid in de Zone van Economische Uitbouw in de Stad? U overweegt er een werknemer aan te werven? Ontvang een premie van € 9.000 als u een in deze zone gedomicilieerde werknemer aanwerft en er minstens twee jaar lang tewerkstelt!

Aanwervingspremie in het kader van een exportproject

U moet voltijds iemand aannemen met het oog op de uitwerking van een specifiek exportproject? Ontvang dan € 20.000 voor de aanwerving van deze werknemer.

Premie om in een kinderdagverblijf plaatsen voor te behouden voor uw personeel

U wilt uw werknemers een duwtje in de rug geven voor hun kinderopvang? U kunt de toekenning van een plaats in een crèche garanderen en een premie van € 4.000 ontvangen per gereserveerde plaats die door een kind van één van uw personeelsleden ingenomen wordt!

Premie om de competenties van uw personeel te laten erkennen

U wilt het welzijn en de motivatie van uw werknemers verbeteren door hun informeel verworven competenties te erkennen? Ontvang een premie die tot € 15.000 per jaar kan bedragen om proeven te organiseren om hun competenties te laten erkennen!

Contact

U denkt dat u voldoet aan de toekenningsvoorwaarden, maar vindt geen antwoorden op uw vragen over hulp aan bedrijven? Vraag het ons via ons contactformulier.
TOP