De 5 "web - en digitaliseringpremies"

Webpremie

U wilt de online zichtbaarheid van uw onderneming ontwikkelen of verbeteren? Bent u van plan actief te worden in de e-commerce? Geniet dan van een premie voor een externe consultancyopdracht voor de optimalisatie en de ontwikkeling van een website of een e-commerceplatform!

Coworkingpremie

Heeft u een ondernemerschapsproject of bestaat uw onderneming nog geen drie jaar? Wilt u over een professioneel uitgeruste werkruimte kunnen beschikken? In dat geval kan u een premie van ten hoogste € 450 krijgen voor uw abonnement op een erkende coworkingruimte in het Gewest.

Opleidingspremie

U wilt uw eigen competenties of die van uw werknemers versterken en de werking of het concurrentievermogen van uw onderneming verbeteren? Profiteer dan van de opleidingspremie! Deze premie dekt een deel van de opleidingskosten van elk personeelslid van uw onderneming, met uitzondering van uitzendkrachten en jobstudenten.

Consultancypremie​

U wilt de activiteit van uw onderneming verbeteren, een nieuwe boost of een nieuw elan geven? Profiteer dan van de consultancypremie! Deze premie is bestemd voor de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen met een hoofdkantoor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Premie voor een investering: werken, materiaal, immobiliën, immaterieel

Deze premie ondersteunt uw investeringen bij de aankoop van een gebouw of een grond, de aankoop van materiaal, de uitvoering van werken of de aankoop van een  merk, een octrooi of de overname van een handelsfonds. Bent u starter (minder dan 4 jaar actief)? Dan kan er u een premie toegekend worden als u zich in het ontwikkelingsgebied vestigt. De premies kunnen tot 30% van uw investering bedragen.

Contact

U denkt dat u voldoet aan de toekenningsvoorwaarden, maar vindt geen antwoorden op uw vragen over hulp aan bedrijven? Vraag het ons via ons contactformulier.
TOP