De 8 exportpremies !

Premie voor een prospectiereis

U onderneemt een commerciële prospectiereis buiten de Europese unie om een nieuwe markt aan te boren? Als uw KMO jonger is dan 4 jaar, kunt u een terugbetaling krijgen van maximaal 50% of 75% van de prospectiekosten in eender welk land (inclusief binnen de EU en ongeacht de doelmarkt).

Premie voor de ontwikkeling van promotiemateriaal

Wilt u promotiemateriaal (brochure, catalogus, video, logo, folder, vertaling) ontwikkelen in een andere taal dan het Nederlands of het Frans?  Profiteer dan van een terugbetaling van maximaal 75% van de ontwikkelingskosten.

Premie voor het exposeren op een beurs in het buitenland

U exposeert op een beurs in het buitenland (beurs, salon, markt, expositie, professioneel congres, …)? Deze premie biedt u een terugbetaling van maximaal 75% van de kosten met betrekking tot dit deelnameproject aan een beurs in het buitenland.

Premie voor het uitnodigen van potentiële klanten

Uw onderneming heeft deelgenomen aan een beurs of een prospectiereis buiten de Europese Unie die gesubsidieerd wordt door Brussel Economie en Werkgelegenheid? U hebt contacten gelegd met potentiële klanten die hun activiteit in dat land uitoefenen? Profiteer dan van een terugbetaling van maximaal 50% van de kosten als u prospecten uit die landen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitnodigt.

Premie voor deelname aan een offerte-oproep buiten de EU

U bent van plan deel te nemen aan een openbare internationale offerte-oproep buiten de Europese Unie? Profiteer dan van een terugbetaling van maximaal 50% van de kosten betreffende dit project

Premie voor het huren van een prospectiekantoor

Wilt u een prospectiekantoor huren in een ‘nieuwe markt’ buiten  de Europese Unie? Deze premie betaalt de huur en de huurlasten van het prospectiekantoorterug.

Premie voor het beroep doen op een consultant met het oog op een merkdepot, een registratie of een certificering in het buitenland

U doet een beroep op een consultant in het kader van een merkdepot, een registratie of een certificering in het buitenland?  Ontvang dan een terugbetaling van maximaal 50% van de kosten met betrekking tot dit project.

Aanwervingspremie in het kader van een exportproject

U moet voltijds iemand aannemen met het oog op de uitwerking van een specifiek exportproject? Ontvang dan € 20.000 voor de aanwerving van deze werknemer.

Contact

U denkt dat u voldoet aan de toekenningsvoorwaarden, maar vindt geen antwoorden op uw vragen over hulp aan bedrijven? Vraag het ons via ons contactformulier.
TOP