De 4 werkenpremies !

Premie voor een investering: werken, materiaal, immobiliën, immaterieel

Deze premie ondersteunt uw investeringen bij de aankoop van een gebouw of een grond, de aankoop van materiaal, de uitvoering van werken of de aankoop van een  merk, een octrooi of de overname van een handelsfonds. Bent u starter (minder dan 4 jaar actief)? Dan kan er u een premie toegekend worden als u zich in het ontwikkelingsgebied vestigt. De premies kunnen tot 30% van uw investering bedragen.

Premie voor een investering: burenhinder, verontreinigd terrein, aanplantingen

Een gerechtelijke of administratieve beslissing, een norm of een vergunning verplicht u ertoe werken uit te voeren? Profiteer dan van een premie tot 40% van een investering bij burenhinder, een vervuilde site of voor aanplantingen. De voorziening of de aankoop moet minstens € 5.000 kosten.

Aanpassingspremie aan normen

Een nieuwe regelgeving verplicht u om de productiemethode van uw producten te wijzigen? Geniet dan van een premie van 40% als u een machine of uitrusting aankoopt of als u uw vestiging inricht met het oog op de aanpassing van de productiemethode van uw producten aan een milieu-, kwaliteits-, veiligheids- of hygiënenorm.

Premie toegankelijkheid

Wilt u uw bedrijf toegankelijker maken voor personen met beperkte mobiliteit, senioren of kinderwagens? Profiteer dan van een premie van 40% van een investering van minstens € 3.000 voor de aankoop van machines, uitrustingen of de wijziging van bestaande installaties met als doel de toegang tot uw bedrijf te faciliteren.

Contact

U denkt dat u voldoet aan de toekenningsvoorwaarden, maar vindt geen antwoorden op uw vragen over hulp aan bedrijven? Vraag het ons via ons contactformulier.
TOP