Waarvoor?

De premies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest helpen u om uw bedrijf een boost te geven!

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt u premies aan voor verschillende projecten binnen uw bedrijf: investeringen in materiaal, ontwikkeling van een website of e-commerce, volgen van trainingen, internationale ontwikkeling, aanwerving van personeel, …

Om te kunnen genieten van deze premies, zijn er bepaalde gunningscriteria die bepalen op welke bedragen u recht heeft. De omvang van de onderneming, de eventuele ligging in een ontwikkelingszone, de leeftijd van uw onderneming of de sector waarin ze actief is, zijn een paar van deze criteria. Bepaalde bedragen kunnen per premie geplafonneerd zijn. Het is ook mogelijk dat het bedrag een maximum per kalenderjaar bereikt, of dat er een forfaitair maximumbedrag per toegekende premie van toepassing is.

Om de toekenningsvoorwaarden van elke premie te kennen, surft u naar de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Meer weten

We nodigen u uit om kennis te nemen van de aanvraagmodaliteiten en toekenningsvoorwaarden van de premies

TOP